فن سانتریفوژ- بگ فیلتر-اسکرابر

آغاز عملیات نصب غبارگیر از نوع اسکرابر مربوط به شرکت فولاد مبارکه
  • مرجع: