فن سانتریفوژ- بگ فیلتر

بگ هاوس کوره آهک شروع عملیات نصب فن ، بگ هاووس شرکت فولاد سنگ (توکا EPC)
  • مرجع: