فن سانتریفوژ

عملیات نصب فن ماژول B پروژه 06 فولادمبارکه نصب فن ماژول B پروژه 06 فولادمبارکه با موتور 600kW
  • مرجع: