فن - اسکرابر - بگ فیلتر

FAN - BAG FILTER- SCRUBBER طراحی و ساخت به وسیله شرکت هواسیستم ایران