بگ فیلتر

بگ فیلتر یا غبارگیرهای صنعتی با مکانیزم عملکرد پالس جت به منظور جداسازی غبار یا دیگر ذرات همراه هوا مورد استفاده قرار می گیرند. بگ فیلتر و بگ هاوس های ساخت هوا سیستم ایران با مکانیزم عملکرد تمام اتوماتیک قابلیت کارکرد با کلیه سیستم های ابزار دقیق را دارا بوده و همچنین امکان تطبیق این فیلترها جهت کارکرد در درجه حرارت های بالا میسر می باشد. بگ فیلترهای هوا سیستم ایران در ۳ تیپ کلی به شرح ذیل و در طیف کاملی از ظرفیت ها طراحی و ساخته می شوند. امکان تجهیز بگ فیلترها با کیسه فیلترهای خاص به جهت کارکرد در درجه حرارت های بالا و یا دیگر شرایط نامتعارف میسر می باشد.
  • بگ فیلتر بگ فیلتر
    جهت جداسازی غبار از هوا یا گاز اگزاست شده تا Flow rate های متوسط.
  • بگ هاوس بگ هاوس
    جهت جداسازی غبار از هوا یا گاز اگزاست شده جهت Flow rate های بالا
  • Bin mounted فیلتر Bin mounted فیلتر
    برای جداسازی غبار به صورت Local به نحوی که غبار جدا شده در همان محل غبارگیری Discharge شود.

گالری