فن - اسکرابر - غبارگیر صنعتی - بگ فیلتر

Electrical actuated vane damper ELECTRICAL ACTUATED VANE DAMPER  مربوط به BAG FILTER و فن سانتریفوژ کوره آهک شرکت فولاد سنگ می باشد که توسط شرکت هوا سیستم ایران انجام شده است .