حریم خصوصی

شرکت هوا سیستم ایران، خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان میداند و ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم خصوصی شما، این بیانیه محرمانگی را تهیه کردهایم. شما به عنوان مشتری ما میتوانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت از سایت شرکت شرکت هوا سیستم ایران ، بازدید کنید. مقدار اطلاعاتی که جمع آوری میکنیم به اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار میدهید، بستگی دارد.

با ثبت یا درخواست اطلاعات در این سایت، شما اجازه میدهید تا اطلاعات شما بر اساس مفاد این خط مشی جمع آوری، استفاده و منتقل شود.

اطلاعاتی که ما از شما جمع آوری میکنیم

هنگام بازدید از شما خواسته میشود که اطلاعاتی نظیر نام و جزئیات تماس خود را وارد کنید. همچنین ممکن است ما اطلاعاتی درباره استفاده شما از سایت را در کنار اطلاعاتی که به وسیله نامه و یا ایمیل برای ما میفرستید، جمع آوری کنیم.

افشاء

اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدهید در سرورهای امن ما قرار میگیرد. همچنین ممکن است ما اطلاعات جمع آوری شده درباره استفاده از سایت خود را در اختیار اشخاص ثالثی قرار دهیم اما این موارد شامل اطلاعاتی که قابل استفاده برای تعیین هویت شما باشند نخواهد بود.

هر جا که رمز ورودی به شما ارائه شده (یا خود انتخاب کردهاید)، این رمز ورود شما را قادر خواهد ساخت تا به بخشهای مشخصی از سایت ما دسترسی داشته باشید، حفظ و نگهداری از این رمز ورود بر عهده شخص شما خواهد بود. ما از شما میخواهیم تا این رمز ورود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید.

متأسفانه انتقال اطلاعات از طریق اینترنت کاملاً امن نیست. علی رغم اینکه ما همه تلاشمان را جهت حفاظت از اطلاعات شخصی شما به کار میگیریم، نمیتوانیم امنیت انتقال اطلاعات شما را تضمین کنیم؛ بنابراین مسئولیت هرگونه انتقال بر عهده شما خواهد بود. با دریافت اطلاعات شما، ما از روشهای سخت گیرانه و امنیتی در جهت تلاش برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به آنها استفاده خواهیم کرد.

کشورهای خارج از جامعه اقتصادی اروپا همیشه قوانین حفاظت اطلاعات قوی ندارند. به هر حال ما همیشه برای اطمینان از اینکه اطلاعات شما مطابق این خط مشی استفاده شود تلاش خواهیم کرد. مگر در مواردی که قانون ملزم بداند، ما هیچ بخشی از اطلاعاتی که شما در اختیارمان گذاردهاید را در اختیار دیگران نگذاشته، به فروش نرسانده و توزیع نخواهیم کرد. در پایان اگر تجارت ما وارد سرمایه گذاری مشترک با شرکت دیگری شده و یا با موسسهای دیگر ادغام یا به آن فروخته شود، اطلاعات شما به شرکا یا مالکان جدید اعلام خواهد شد.

IP ها و کوکی ها

ما ممکن است اطلاعات کامپیوتر شما، از جمله آدرسIP، سیستم عامل و نوع مرورگر را جمع آوری کرده و جهت مدیریت و اهداف بازاریابی مورد استفاده قرار دهیم. این امر شامل دادههای آماری درباره الگوها و عملکرد جستجوی شما در اینترنت بوده و نمیتواند هویت شما را تعیین کند.

کوکی ها بستههای کوچک اطلاعاتی هستند که ما روی کامپیوتر شما ذخیره میکنیم. هنگامی که شما وارد سایت ما میشوید، سیستم ما کوکی هایی را روی کامپیوتر شما ذخیره خواهد کرد. مگر اینکه مخالفت خود را هنگام ارائه اطلاعات خود به ما اعلام کرده باشید. کوکی ها به دفعات بعدی بازدید از سایت سرعت بیشتری میدهند. همچنین کوکی ها به ما اجازه میدهند تا بتوانیم ترافیک سایت را کنترل و نظارت کرده و محتوای سایت را برای شما شخصی سازی کنیم. شما میتوانید با فعال کردن تنظیمات خاص در مرورگر کامپیوتر خود از ذخیره کوکی ها جلوگیری کنید، در این صورت ممکن است نتوانید از برخی قابلیتهای ویژه سایت ما استفاده نمایید.

امنیت و حفاظت از دادهها

ما از اقدامات امنیتی استفاده میکنیم تا اطلاعات شما را از دسترسی اشخاص غیر مجاز و عملکردهای غیر قانونی، خسارات اتفاقی، تخریب و نقصان مصون نگاه داریم. ما اطلاعات شما را برای مدتی متعارف که قانون ملزم میداند، نگاه خواهیم داشت.

در موارد خاص ممکن است سایت ما حاوی لینکهای الکترونیکی به سایتهای دیگر باشد. در صورتی که بخواهید از این سایتها بازدید کنید، خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویتهای حریم خصوصی آنها معتبر خواهد بود.

دسترسی و به روزآوری

شما این حق را دارید که از اطلاعات نگهداری شده خود آگاهی داشته و از ما بخواهید تا تغییراتی در آنها ایجاد کنیم تا دقیق و به روز باشند. اگر به این امر تمایل داشتید، ما را در جریان بگذارید.

تغییرات در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما

هرگونه تغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز از طریق ایمیل نیز اطلاع رسانی خواهد شد.