• فن سانتریفیوژ دمنده
    فن سانتریفیوژ دمنده

    فن سانتریفیوژ جهت کارخانه ی فولاد کردستان در کشور عراق به عنوان اگزوست فن سانتریفیوژ مربوط به فن بک هاوس با موتور 315kw

    18 شهریور 1402
 1 2