تاسيس شعبه ي شركت هواسيستم ايران در كشور كانادا

افزايش سطح تكنولوژي شركت هواسيستم ايران تا مرز فعاليت در كشورهاي غربي تاسيس شعبه ي شركت هواسيستم ايران در كشور كانادا ( Canada System Hava )به منظور انجام پروژه هاي EPC و فروش فن هاي سانتريفيوژ و غبارگيرهاي صنعتي (filter Bag)و اسكرابر . 
  • مرجع: