مونتاژ مجموعه اسکرابرهای فولاد نی ریز

مونتاژ مجموعه اسکرابرهای فولاد نی ریز شرکت هواسیتسم ایران سازنده فن های صنعتی و اسکرابرهای صنعتی می باشد که طراحی و ساخت و نصب اسکرابرهای شرکت فولاد غدیرنی ریز توسط این شرکت انجام شد .
  • مرجع: