عملیات نصب فن و بگ فیلتر ماژول B پروژه 06 فولادمبارکه

عملیات نصب فن و بگ فیلتر  ماژول B پروژه 06 فولادمبارکه ساخت و نصب فن و بگ فیلتر ماژول B پروژه 06 فولادمبارکه با موتور 600kW که کلیه این فرایند توسط شرکت هواسیستم ایران طراحی ، ساخت ونصب شده است. 
  • مرجع: