فن و بگ هاوس شرکت نسوز اکباتان

فن و بگ هاوس شرکت نسوز اکباتان فن و بگ هاوس مربوط به شرکت نسوز اکباتان که کار طراحی و ساخت و نصب  توسط شرکت هواسیستم ایران انجام شده 
  • مرجع: