اسکرابر

هواسیستم ایران به عنوان اولین سازنده اسکرابر و غبارگیرهای با مکانیزم WET در ایران  پروژه های متعددی را در زمینه طراحی و ساخت مجموعه کامل اسکرابر و سیستم های فیلــتراسیون صنعتی اجرا نموده اســــت که از آن میان می توان به اجرای پروژه 3 دستگاه فن واســـکرابر جهت مجتمع مس ســرچشمه (به صورت EPC ) و همچنین پروژه 2 دستگاه فن و اسکرابر جهت فولاد مبارکه (به صورت تمام EPC ) اشاره نمود . هوا سیستم ایران پروژه های مرتبط با اسکرابر و سیستم های غبارگیر صنعتی را در قالب Vendor (طراحی ، ساخت ، نصب) ،کلید در دست ، و همچنین EPC اجرا می نماید . 
اسکرابرهای ساخت شرکت هوا سیستم ایران به 3 مدل کلی ذیل تقسیم بندی می شوند . 
 
  • اسکرابر هیدروکلون اسکرابر هیدروکلون
    جهت جداسازی غبار از هوا یا گاز اگزاست شده توسط اسپری آب 
  • برج جذب برج جذب
    جهت جداسازی گازهای مضر برای محیط زیست از هوای اگزاست
  • ونتوری اسکرابر ونتوری اسکرابر
    برای جداسازی غبار از هوای اگزاست شده توسط اسپری آب  - به خصوص جهت غبارهایی که جداسازی آن ها شرایط خاصی را ایجاب می نماید.

گالری