مونتاژ تجهیزات غبارگیر کوره مجتمع فولاد نی ریز | هوا سیستم

مونتاژ تجهیزات غبارگیر کوره مجتمع فولاد نی ریز شامل اسکرابر، فن سانتریفوژ شرکت هواسیستم ایران طراح و سازنده سیستم های تهویه صنعتی - بگ فیلتر و بگ هاووس - فن های سانتریفوژ در ظرفیت های مختلف است ، این پروژه یعنی ساخت و مونتاژ تجهیزات غبارگیر کوره مجتمع فولاد نی ریز شامل اسکرابر هوا ، فن سانتریفوژ توسط کارشناس شرکت با موفقیت اجرا شد.
  • مرجع: